Graderingar TKD

30-31 maj graderar man på Fighter Taekwon-do.

Graderingsavgiften är 200kr och betalas vid registreringen.

LÖRDAG 30 MAJ VUXNA (+15ÅR)
Graderingskrav juniorer/seniorer
09.00 – 10.00 Gradering till 10 och 9 Kup
10.00 – 12.00 Gradering till 8 Kup
LUNCH
13.00 – 14.00 Gradering till 7 Kup
14.00 – 14.30 Gradering till 6 och 5 Kup
14.30 – 16.00 Gradering till 4, 3 och 2 Kup

SÖNDAG 31 MAJ UNGDOMAR (14ÅR ELLER YNGRE)
Graderingskrav miniorer/yngre juniorer
09.00 – 10.00 Gradering till 10Kup-1 och 10Kup-2
10.00 – 11.00 Gradering till 9Kup-1
11.00 – 11.30 Gradering till 9Kup-2
11.30 – 12.30 Gradering till 8Kup-1
LUNCH
13.00 – 13.30 Gradering till 8Kup-2
13.30 – 14.30 Gradering till 7Kup-2
14.30 – 15.00 Gradering till 6Kup-1
15.00 – 16.00 Gradering till 5Kup-2, 4Kup-2, 3Kup-2