Ny hall och ny ordning

Från och med 2009 är det sex olika kampsporter på Fighter Centre. Tidigare var det åtta.

Med färre stilar ges mer utrymme att växa för centrets mest populära klubbar. Gladius MMA/BJJ har i vår hela 29 schemalagda pass i veckan, fördelat på elva grupper. På grund av det stora intresset har klubben därför utökat med en lokal till.

Den nya hallen för MMA och BJJ, B-hallen, är utrustad med helt nya mattor, speglad, mitsar och all annan nödvändig utrustning.