Martin Janson, Mikael Knutsson och Eddy Bengtsson på ADCC European Trials 2009 *uppdaterad*