Besam Josef och Anton Mattsson genomgick Steg 1 kurs för boxningstränare

På instruktörsfronten kommer nästan alla Gladius instruktörer genomgå Shooters MMA kurs alterantivt Shooters BJJ kurs, bägge i januari.

Att utbilda och vidareutbilda instruktörer är en kärnpunkt i Gladius verksamhet.