Gladius tävlar på Scandinavian Open i BJJ

Brun

-88,3 kg

Martin JansonLila

-82,3 kg

Richard Johansson-76 kg

Martin Hedenbergh-64 kg

Ingrid Ekenberg JansonBlå

-88,3 kg

Johan Adolfsson-70 kg

Moheb Nayeri-64 kg

Karl NorlanderVit

-94,3 kg

Alex Runge-82,3 kg

Henrik Edström

Mattias Jorstedt

Kristoffer Helander-64 kg

Catarina PetterssonSamtliga deltar även i respektive öppen klass.Gladius står för anmälningaavgift och resa för ovanstående tävlande

Publicerad: