Fighcard klart för Gladius Adrenaline 5

Tidsschema:

Invägning 11.00-13.00 (även kontroll av tävlingskort)

Regelgenomgång 13.30

Publikinsläpp 14.00 (Entréavgift 100 kr)

Submission Rush 13 startar 14:30

Gladius Adrenaline 5 startar 15.00