Tävlingskort

För vissa kontaktsporter krävs numera Svenska budo- och kampsportsförbundets tävlingskort om man vill tävla.

Kortet är endast obligatoriskt för sporter anslutna till förbundet. Taekwondo och thaiboxning påverkas exempelvis inte. Men i synnerhet för utövare av shootfighting och kickboxning på Fighter centre, är det hög tid att skaffa ett kort om man planerar att tävla

Sporter som täcks av kravet är:

All Style
Escrima
Ju-Jutsu
Karate – endast kumite, från 14 år*
Kendo – ej kata
Kickboxning
Kyokushinkai
Naginata – ej engi
Shootfighting
Wushu – endast sanshou

Fakta om kortet:

* Korten gäller i fem år och kostar 300 kronor.
* Ansökan ska innehålla ansökningsformulär, foto, frankerat svarskuvert och en kopia på id-handling eller personbevis.
* Korten har streckkod och magnetremsa som registrerar personnummer och kortnummer. Uppgifterna om de tävlande registeras i en databas.
* Alla deltagare i alla tävlingar, även klubbmästerskap eller dylikt, som är tillståndspliktiga (se lista ovan) måste ha tävlingskort.
Ju-jutsu, karate, kickboxning och wushu har tävlingslicenser som än så länge används parallellt med tävlingskortet. För att tävlas i dessa idrotter ska man alltså ha båda.
* Magnus Karlsson sköter administrationen av tävlingskorten. Han nås på 08-714 78 70 eller karlsson@budokampsport.se.