Gladius första MMA-klubben i Svenska Budo & Kampsportsförbundet *uppdaterad*

Gladius har tidigare varit ansluten som shootfightingklubb men är nu förutom det även ansluten som MMA, SW och BJJ (jujutsu).

Gladius har utryckeligen en strategi att ligga i framkant i förbundsarbete och arbeta med frågor som är större än enbart klubben

Uppdaterad med länk till intervju på budo.se