Schema för Gladius VT 2008 klart

Alla gamla och nya medlemmar är välkomna!