Ändring av träningstider

Vi kommer fortsättningsvis att slå ihop mellanavancerade och avancerade på måndagar. Med andra ord tränar båda grupperna mellan 19:00 och 20:30 på måndagar.

Publicerad: