Stort Gladiusdeltagande på Dynamix sommarläger

Martin Janson deltar som instruktör för submission wrestling på lägret.