Byte av server för hemsida

Syftet med flytten att bland annat ökad prestande.