Gladius instruktörer håller Shootfightingkurs i Stockholm

Kursen är för klubbar som vill ansluta sig som shootfightingklubbar i Svenska Budo & Kamspsportsförbundet.