Gladius instruktörer håller Shootfightingkurs i Malmö

Kursen är för klubbar som vill ansluta sig som shootfightingklubbar i Svenska Budo & Kamspsportsförbundet.