Swedish Shootfighting League 2007

I Göteborg kommer det att vara 3 tävlingar: Gladius Adrenaline 1, 2 och 3.

Se kalendern för alla tävlingar och datum.