Gladius MMA på Lord of the Rings II

På tävlingen är det matcher med lite olika regelverk. Från Gladius MMA tävlar följande:

Alexander Prodér i Shooto B

Martin Hedarp i Rings

Martin Hedenbergh i Shooto C+

Peter Sernling i Shooto C+