Gladius MMA på Lord of the Rings II

På tävlingen är det matcher med lite olika regelverk. Från Gladius MMA tävlar följande:

Alexander Prodér i Shooto B
Martin Hedarp i Rings
Martin Hedenbergh i Shooto C+
Peter Sernling i Shooto C+