RM 2006 – Mariestad

Mariestads Taekwon-Do Klubb kommer att vara värd för 2006 års Riksmästerskap i ITF Taekwon-Do.

Förutom de inviduella grenarna kommer det i år också finnas en lagtävling i mönster. Ett lag kan vara blandat både damer och herrar.

För att få delta på Riksmästerskapet måste man ha minst 4 kup, blått bälte.

Tid och plats

RM 2006 arrangeras den 12 november 2006 i Mariestad.

Tävlingshallen heter Vadsbohallen och adressen är Drottning Kristinas väg 50.

Tävlingen startar: söndagen den 12 november kl. 09.00.

Tävlingen planeras avsluta: ca kl. 18.00.

Divisioner och klasser

Enligt Svenska Taekwondoförbundets ITF sektions gällande regler angående deltagande i Riksmästerskapet kommer följande divisioner och klasser att tillämpas:

Damer

Lägsta tillåtna grad för deltagande är (enligt nytt styrelsebeslut från 2006): 4 Kup. Högsta tillåtna grad för deltagande är: 6 Dan.

Viktklasser i sparring: -52 kg, -58 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg.

Herrar

Lägsta tillåtna grad för deltagande är: 4 kup och högsta tillåtna grad: 6 Dan.

Viktklasser i sparring: -54 kg, -63 kg, -71 kg, -80 kg, +80 kg.

Obs! Lägsta ålder för deltagande i sparring och krossteknik är 15 år. I mönster, lagmönster och speciella tekniker kommer inte någon åldersgräns att tillämpas.

Sparring

Kvalmatcherna i sparringgrenen kommer att genomföras enligt poolsystemet “alla möter alla” i de viktklasser med upp till 10 utövare. Matchlängd: 1 x 2 min.

Till final kvalificerar sig de två utövarna med högst antal poäng erhållna efter alla matcher i gruppen. Vid eventuell oavgjord ställning vid detta tillfälle kommer ”inbördes möte” att avgöra eller också kommer en extra match mellan berörda deltagare anordnas.

De viktklasser som överstiger 10 personer genomförs enligt traditionellt utslagningssystem ”pyramid”, matchtid: 2 x 1,5 min. Till final kvalificerar sig de två utövare som nått semifinal.

Finalerna kommer att genomföras gemensamt för alla viktklasser på en ring i slutet av tävlingen. Tiden för finalmatcher: 2 x 2 min.

Beräknad start för finaler: ca kl. 16.00.

Mönster

Mönstertävlingen kommer att genomföras enligt utslagningssystem ”pyramid” i följande divisioner och mönstergrupper:

Damer

4 kup – 1 Kup – upp till Choong Moo Tul

1 Dan – upp till Ge Baek Tul

2 Dan – upp till Juche Tul

3 Dan – upp till Choi Yong Tul

4 Dan – 6 Dan – upp till Moon Moo Tul

Herrar

4 kup – 1 Kup – upp till Choong Moo Tul

1 Dan – upp till Ge Baek Tul

2 Dan – upp till Juche Tul

3 Dan – upp till Choi Yong Tul

4 Dan – 6 Dan – upp till Moon Moo Tul

Under matcherna fram till final kommer alla deltagarna att utföra ett av domarna framlottat mönster. Vid lottningen i divisionen 4 Kup – 1 Kup tar man hänsyn till den deltagaren med lägst grad. I finalerna kommer de tävlande att utföra:

1. Ett valfritt mönster

2. Ett av domarna framlottat mönster

Krosstekniker

Beroende på antalet deltagare i tävlingsgrenen kommer eventuellt en kvalificeringsteknik att utföras, Sonkal Taerigi med 2 plankor för damer och 3 plankor för herrar. (ev. kvalificeringsteknik är även beroende på antalet anmälda domare till tävlingen, där fler domare möjliggör att samtliga tävlande kan få utföra samtliga tekniker i grenen.)

Vid kvalificeringsteknik kommer de utövare som erhållit någon poäng att få fortsätta att utföra även resterande tekniker.

Damer

Dollyo Chagi – 2 plankor

Yop Chagi – 3 plankor

Herrar

Ap Joomuk Jirugi – 3 plankor

Dollyo Chagi – 3 plankor

Yop Chagi – 4 plankor

Bandae Dollyo Chagi – 3 plankor

Poängutdelning

För varje helt krossad planka tilldelas 2 poäng.

För varje halvt krossad planka tilldelas 1 poäng.

Vinner gör utövaren med högst antal poäng efter alla tekniker sammantaget.

Under krosstävlingen kommer krosställning samt internationellt standardiserade vita plastplankor att användas.

Viktigt!

Med tanke på att den officiella klubbförsäkringen inte gäller i samband med krosstekniker är det mycket viktigt att informera representanter från respektive klubbar att deltagande i denna gren sker helt och hållet på egen risk.

Speciella tekniker

Likt vid krosstekniker kommer eventuellt en kvalificeringsteknik att användas, hoppande uppåtspark damer – 210 cm, herrar – 240 cm, vid brist av domare eller vid stort deltagarantal.

Vid kvalificeringsteknik kommer de utövare som erhållit någon poäng att få gå vidare till även följande tekniker:

Damer

Hoppande rundspark – 200 cm

Hoppande sidspark över hinder, höjd 70 cm – längd 160 cm

Herrar

Hoppande rundspark – 230 cm

Hoppande omvänd rundspark – 220 cm

Hoppande 360 grader bakåtspark – 210 cm

Hoppande sidspark över hinder, höjd 70 cm – längd 240 cm

För varje träff med rätt teknik på målet tilldelas deltagarna 2 poäng. Vinner gör utövaren med högst antal poäng efter alla tekniker sammantaget.

Vid hoppande sidospark kommer en plastplanka hållas av 2 st. klubbkamrater. För en hel- krossad planka utdelas 2 poäng och för en halv- krossad planka 1 poäng. Obs! Ingen av pappersbanden som fungerar som hinder får rivas under hoppet om poäng skall tilldelas tekniken.

Lagmönster

Nytt för i år! Ett lag ska bestå av 5 st. tävlande, som kan mixas både vad gäller grad, 4 Kup – 6 Dan, men även kön! Laget kommer att utföra endast ett bestämt mönster, Joong Gun Tul, hela vägen t.o.m. i final.

Anmälan

Anmälan sker på anmälningslistor uppsatta i träningslokalen. Anmälan skall vara gjord senast den 31:e Oktober.

Tävlingsavgift

Tävlingsavgiften är 300 kr/individuell tävlande. Tävlingsavgiften betalas vid anmälan till instruktören.

Registrering och invägning

Invägning för deltagare i sparring samt registrering för samtliga deltagare kommer att ske i tävlingshallen på lördagen den 11 november mellan kl. 20.00-22.00 samt söndagen den 12 november mellan kl. 07.30-08.30.

Domare

Endast klubbar som skickar egna domare till tävlingen tillåts att deltaga. Antal domare skall vara anpassat till antal tävlande från respektive klubb enligt nedan:

upp till 7 tävlande – minst 1 domare

över 7 tävlande – minst 2 domare

Det officiella domarmötet kommer att äga rum i Vadsbohallen på söndagen den 12 november kl. 08.30.

Coacher

Alla coacher skall bära träningsoverall samt inomhusskor under tävlingen.

Det rekommenderas också att coachlicensen bärs synligt.

Coachen skall ALLTID ha en handduk i samband med matcher i sparring.

Keps eller liknande är inte tillåtet att bära av coacher i samband med pågående matcher.

Coachmötet kommer att genomföras i Vadsbohallen söndagen den 12 november 2006 kl. 08.30. Alla coacher måste närvara vid coachmötet.

Priser

Tävlingens priser kommer att delas ut för 1:a och 2:a placering inom varje kategori och division. Prisutdelning kommer att ske kontinuerligt direkt efter respektive final. Viktigt! Deltagande i prisutdelningar är endast tillåtet i dobok eller träningsoverall.

Bästa kvinnliga och manlige utövare på RM 2006 kommer att få ett extra pris, samt även tävlingens bästa deltagande klubb.

Inträdesavgift

Vi välkomnar åskådare från andra klubbar till RM 20
06. En inträdesavgift enligt följande kommer att tas ut vid entrén:

Vuxna: 40 kr

Barn 8-13 år: 20 kr

Barn under 8 år: fritt inträde

Endast personer som är anmälda till tävlingen på de officiella anmälnings-blanketterna, d.v.s. coacher, domare och tävlande erhåller fritt inträde till tävlingshallen under tävlingsdagen. För förköp av biljetter var vänliga kontakta arrangören.