2 tävlande på Exhale BJJ Championship

Mikael tävlar i -100,5 kg för blåbälten medan Moheb tävlar i -76 kg för vitbälten.