Smingnum instruerar åter

Smingnum är bland annat före detta Lumphini Champion, Kings Cup winner och OS-Boxare.