Rapport från Budo och Kampssportsförbundets årsstämma