Idag avgörs det i Riksdagen

Som många känner till så är tyvärr lagförslaget illa uppbyggt med faktafel och nedlåtande värderingar om kampsport. Något som fler än 11000 personer protesterat emot på Kampsportfakta.se

Idag avgörs denna fråga alltså i riksdagen och redaktionen hoppas att fakta vinner över fördomar!

August Wallén tillbringar sin dag i riksdagen med att göra uppvisningar och informera.