Fritt rull med gi måndag och fredag

Gladius lilabälte Martin Janson kommer att finnas till hands att fråga om tekniker.

Detta görs som ett led i att förbereda för dem som vill tävla i BJJ.