Uppvisningar och information på Fighter Centre idag