Schema för vårterminen 2006 ligger uppe

Nu ligger schemat för vårterminen uppe. Vi har baserat schemat på en timme och femton minuters pass (istället för att växla mellan 1,5 och 1 timme). Föreningens nuvarande medlemmar delas upp i 3 grupper som förutom sina ordinarie pass kan vara med på inte mindre än tre dagpass.

Befintliga medlemmar

Avancerade – första träning måndag 9 januari
(De som var avancerade eller fortsättare under hösten)
Måndag 18.15 – 19.30
Onsdag 18.15 – 19.30
Fredag 18.15 – 19.30

Fortsättare 1 – första träningen måndag 9 januari
(De som tillhörde nybörjare 1 & 3 under hösten)
Måndag 19.30 – 20.45
Fredag 18.15 – 19.30

Fortsättare 2 – första träningen onsdag 11 januari
(De som tillhörde nybörjare 2 & 4 under hösten)
Onsdag 17.00 – 18.15
Fredag 17.00 – 18.15

Dagträning – första träningen tisdag 10 januari
(Alla som tränade under hösten är välkomna på dessa pass)
Tisdag 11.00 – 12.15
Torsdag 11.00 – 12.30
Fredag 11.00 – 12.15

Nya medlemmar/nybörjare

Nybörjare 1 – första träningen måndag 30 januari
Måndag 20.45 – 22.00
onsdag 20.45 – 22.00

Nybörjare 2 – första träningen måndag 30 januari
Måndag 17.00 – 18.15
Fredag 17.00 – 18.15

Nybörjare 3 – första träningen onsdag 1 februari
Onsdag 19.30 – 20.45
Söndag 16.15 – 17.30

Publicerad: