4 tävlande på Cage Challenge från Gladius MMA

Det är Alexander Prodér, Andreas Juhlin, Andreas Börjegren och Billy Malm som tävlar från Gladius MMA.

Fightcardet kommer att kompetteras med shootfightingmatcher och submission matcher om en vecka. Då blir det fler tävlande från Gladius MMA