Stöd kampen mot ett förbud – skriv på protestlistan!

Den 17 oktober 2005 presenterades ett lagförslag om att reglera kampsporter. Lagförslaget (Ds 2005:46) innebär ett förbud mot kampsportsmatcher som anses vara ”lika farliga” för deltagarna som professionell boxning.

Lagförslaget har ingen saklig grund och är inte baserat på fakta utan förefaller istället grunda sig på åsikter och allmänt ogillande. Belägg för att kampsporter skulle vara lika farliga för deltagarna som professionell boxning saknas helt.

Besök därför kampsportsfakta.se och klicka på fliken ”protestera” och skriv på protestlistan! Sprid därefter budskapet till alla du känner.