Hjälp med framtagande av siffror

Bakgrunden är denna:

I det nya lagförslaget om kampsporter nämns att andra kampsporter är lika farliga eller farligare än proffesionell boxning. Det finns inga fakta som visar att så är fallet.

Tvärtom är August Walléns teori att fallet är det motsatta.

Eftersom det är det upprepade våldet mot huvudet som är det viktiga kan man räkna ut den potentiella risken med hjälp av följande väldigt enkla formel:

Matchlängd x antal tekniker per minut / antal träffytor

Proffsboxning

Matchtid: Upp till 36 minuter långa

Beskrivning av matchbild: Många utförda tekniker per minut

Träffytor: Huvudet är det huvudsakliga målet

K-1

Matchtid: Upp till 9 – 15 minuter långa matcher

Beskrivning av matchbild: Färre tekniker per minut än i proffsboxning

Träffytor: Teknikerna riktas mot hela kroppen

EVT

Matchtid: Upp till 10 – 15 minuter långa

Beskrivning av matchbild: Få tekniker per minut (tiden som spenderas i brottning sänker mängden slag/sparkar kraftigt)

Träffytor: Teknikerna riktas mot hela kroppen

När det gäller den mängd våld som huvudet riskerar att utsättas för under en match är det mycket högt inom proffsboxning men avsevärt lägre inom K-1 och troligen ännu mycket lägre inom EVT.

Detta är en bra teori. Det behövs någon form av fakta bakom resonemanget även om vi inte kommer att kunna göra det i en sådan mängd att resultat blir statistiskt säkerställt.

Det har gått 52 st EVT-matcher i Norden och 37 st K-1 matcher. I Danmark har det genomförts mängder av proffsboxningstävlingar.

Jag skulle vilja ha hjälp av frivilliga som kan tänka sig att noggrant räkna varje utdelat slag/spark (träff såväl som miss) mot respektive träffyta i varje rond i att antal matcher (och redovisa detta på ett lättkontrollerat sätt). Målet är att få siffror på samtliga K-1 och EVT matcher som genomförts i Norden samt på ett 50 tal proffsboxningsmatcher.

Med detta material kan vi sedan påvisa de olika sporternas (potentiella) farlighet för hjärnan.

Notera att när man kunnat påvisa hög risk för hjärnskador inom proffsboxning har man inte kunnat påvisa ökad risk alls inom amatörboxning. Man påstår i lagförslaget att kampsporterna är lika farliga eller farligare än proffsboxning, vi skall påvisa att så inte är fallet.

Jag säger inte att proffsboxning skall vara förbjudet (ett flertal sporter med högre dödlighet ifrågasätter det), jag vill ha fram korrekta fakta för att kunna ta bort ’motståndarnas’ argument och retorik.

Ju fler som hjälper till ju mindra antal matcher blir det per person att jobba med. Vill du hjälpa till? Var snäll och maila info@shootersmma.com