David Ristic’s match sänds på ViaSat

Del 1 sänds den 28:e oktober vid midnatt (00.00) och del två där Davids match är med den 4:e november (00.00).

Missa in detta då Davids match var kanon liksom hela EVT var.