7 st Submission Wrestling instruktörer

De sju som klarade kursen var:

Jesper Gunnarson

Martin Janson

David Ristic

Jens Östling

Jonas Jensen

Johanna Isaksson

Johan Granath

Kursen hölls av Gladius och hela Shooters chefsinstruktör August Wallén.