7 st Submission Wrestling instruktörer

De sju som klarade kursen var:
Jesper Gunnarson
Martin Janson
David Ristic
Jens Östling
Jonas Jensen
Johanna Isaksson
Johan Granath

Kursen hölls av Gladius och hela Shooters chefsinstruktör August Wallén.