Shooters SW Course

Från Gladius MMA delar en handfull instruktörer som skall utbildas av Gladius huvudinstruktör och tillika chefsinstruktör för Shooters MMA, August Wallén.Publicerad: