Uttalande från August Wallén beträffande kommande lagförslag