Reaktion från riksdagsledamot mot Ringholms uttalande