Träningsläger i Ale

Ale ITF TKD Klubb välkomnar alla intresserade till ett ”Komma igång läger”. Lägret kommer att arrangeras den 10/9 i Surteskolans gymnastiksal i Ale.Instruktör för lägret kommer bli Peter Logozar, 5 Dan.Avgift för lägret som är 150 kr/pers skall betalas på plats.För mer info kontakta klubbens instruktör:

Rajko Karan,

tel: 0303-211188 eller

0707-606790.

Publicerad: