Lupus första Shootfightingklubb i Svenska Budo- och Kampsportsförbundet.

Detta har flera fördelar, den största är att Lupus medlemmar nu får ta del av den idrottsskadeförsäkring som erbjuds via medlemsskapet.

Den medlem som skadar sig på träning eller tävling har nu detta försäkringsskydd.

Det finns fler fördelar för Lupus men den ovanstående fördelen är den som kommer våra medlemmar direkt till hands.