Fightcard för Cage Challenge 2 klart

Från Lupus MMA är det denna gång totalt 22 tävlande fördelat på följande typer av matcher:

1 Vale Tudo

7 Shootfighting

14 Submission Wrestling