Ihopslagning av nybörjargrupper

De träningstider som kommer att gälla är:

-Tisdag 20.30-22.00

-Torsdag 20.30-22.00

-Söndag 15.30-17.00

(Det är alltså det sena söndagspasset som utgår).

Dessa träningtider gäller till och med torsdagen den 2:e juni på terminen slutar.