Karin Mattsson föreslagen till ny RF-ordförande

Ska Riksidrottsförbundet få sin första kvinnliga ordförande? Det tycker i alla fall förbundets valberedning, som föreslår att Karin Mattsson ska efterträda avgående Gunnar Larsson vid RF-stämman i Västerås den 20-22 maj.

Karin Mattsson kommer från Jämtland och är 33 år gammal. Hon har suttit i riksidrottsstyrelsen sedan 1995, de senaste åren som vice ordförande. De idrottsliga rötterna finns i ridsporten, där hon också suttit i förbundsstyrelsen. I riksidrottsstyrelsen är Karin Mattsson ansvarig för elitidrottsfrågor och den stora handslagssatsningen.. Hon sitter också med i SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse på RF:s mandat.

Om Karin Mattsson väljs till ordförande – Lars Liljegren, ordförande i Fäktförbundet och Stockholms Idrottsförbund föreslogs också till valberedningen – krävs ett fyllnadsval till riksidrottsstyrelsen. Dessutom har Bengt Westerberg aviserat sin avgång. Valberedningen föreslår att Ann-Katrin Olsson väljs till vice ordförande i dopingkommissionen, vilket enligt en föreslagen stadgeändring omöjliggör att hon sitter kvar i styrelsen. Som ersättare för dessa tre föreslår valberedningen Helen Wiklund Wårell, Tommy Ohlström och Karin Redelius.

Helen Wiklund Wårell är 40 år och kommer från Boden. Hon är vice ordförande i Innebandyförbundet och ordförande i dess verkställande utskott. I styrelsen har hon främst ansvarat för elit- och landslagsfrågor. Tommy Ohlström är 51 år och bosatt i Stockholm. Han är sedan ett år tillbaka ordförande i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Karin Redelius är en 43-årig stockholmska, idrottsforskare och fd bandyspelare på elitnivå.

Valberedningens hela förslag finns på Riksidrottsförbundets hemsida – www.rf.se