Martin Janson graderades till blått bälte

Vi gratulerar förstås Martin till detta.