Terminsstart Avancerade och Forsättare

Bägge grupperna startar tisdagen den 11:e januari



Avancerade tränar 17.30-19.00



Fortsättare tränar 19.00-20.30

Publicerad: