Terminsstart Avancerade och Forsättare

Bägge grupperna startar tisdagen den 11:e januari

Avancerade tränar 17.30-19.00

Fortsättare tränar 19.00-20.30