Inställda träningar pga EVT

För respektive grupp gäller följande:

Tävlingsgrupp

torsdag 23/9

söndag 26/9

måndag 27/9

Fortsättninggrupp

torsdag 23/9

söndag 26/9

Nybörjare 1 och 2

söndag 26/9

För samtliga är lördagsträningen inställd 25/9.