Inställda träningar pga EVT

För respektive grupp gäller följande:

Tävlingsgrupp
torsdag 23/9
söndag 26/9
måndag 27/9

Fortsättninggrupp
torsdag 23/9
söndag 26/9

Nybörjare 1 och 2
söndag 26/9

För samtliga är lördagsträningen inställd 25/9.