Lupus på Stockholm Challenge III

I Shootfighting har följande match:

Farhad Amu

Antony Fernadez

Andreas Julin

Anders Nilsson

Anders Johansson

I Submission Wrestling har följade match:

Andreas Bruzelius

Andreas Egneus

Jesper Gunnarson

Gå till Shooters hemsida för att se hela fightcardet.