Fler instruktörer

Anders Eriksson, Jesper Gunnrson, Martin Janson, Jonas Jensen, Anders Nilsson, Assan Njie och Anthonie Rethmeier deltog i kursen.

Samtliga har nu licenser till och med 2005-12-31