Terminsstart hösttermin

Tävlingsgrupp

Start: Måndag den 16:e augusti

Tider och dagar: måndag, onsdag, torsdag och söndag 17.30-19.00

Fortsättningsgrupp

Start: Onsdag den 18:e augusti

Tider och dagar: onsdag, torsdag och söndag 19.00-20.30

Denna termin kommer vi ha två nybörjargrupper för att tillgodose det stora intresset enligt följande:

Nybörjare 1

Start: Söndag den 29:e augusti

Tider och dagar: torsdag och söndag 20.30-22.00

Nybörjare 2

Start: Onsdag den 1:e september

Tider och dagar: onsdag 20.30-22.00 och söndag 16.00-17.30

Dessutom har vi

Friträning för alla grupper

Tider och dagar: lördag 10.30-13.00