Terminsstart hösttermin

Tävlingsgrupp
Start: Måndag den 16:e augusti
Tider och dagar: måndag, onsdag, torsdag och söndag 17.30-19.00

Fortsättningsgrupp
Start: Onsdag den 18:e augusti
Tider och dagar: onsdag, torsdag och söndag 19.00-20.30

Denna termin kommer vi ha två nybörjargrupper för att tillgodose det stora intresset enligt följande:

Nybörjare 1
Start: Söndag den 29:e augusti
Tider och dagar: torsdag och söndag 20.30-22.00

Nybörjare 2
Start: Onsdag den 1:e september
Tider och dagar: onsdag 20.30-22.00 och söndag 16.00-17.30

Dessutom har vi

Friträning för alla grupper
Tider och dagar: lördag 10.30-13.00