Sommarläger i Danmark

Anmälan sker på nätet http://www.martialarts.dk/summercamp.asp

Pris: 400 danska kronor

Mat: 150 danska kronor

I Skagen finns det tillgång till Bastu, simhall, TV, Video och så havsbad förstås.

Instruktörer är:

Thomas ”Spider” Hytten – MMA

Kim ”Hardcore” Hovgaard – MMA

Thomas ”Larsonator” Larsen – Muay Thai/Kickboxning

Nicole ”Cobra” Sydbøge – Gladiator (!!!) och Ju-Jitsu Fighting

Carsten André Pedersen, 4 Dan, WTF Taekwondo

Kalle ”TveBak” Hvid – Capoeria

Jim Sindth – 4 Dan, Koryu Uchinadi Kenpo jutsu

Arrangörer är:

El Camp Dictator – Lars Besand

larsbesand@hotmail.com / larsb@mail.stofanet.dk

Christian Graugart ”El Cyco Crazy Webbie Monkey Ninja Stylee Peemp”

christian@graugart.dk