Tider Lupus Challenge

09.00 Samling, bygga ring och läktare

12.00 Invägning

13.30 Regelgenomgång

15.00 Matchstart

Se till att komma i tid!